Ekonomika          Ekológia          Zdravie          Galéria          Kontakt               Aktualizované 15.07.2014

 

Ekoterm 

vykurovanie celého domu, poradenstvo, výstavba a rekonštrukcia kachlových pecí, sporákov, kozubov, kozubových (krbových) vložiek - od návrhu po realizáciu

Kachlová pec, dominanta každého interiéru, overená stáročiami

________________________________________________________________________

 

 Kachlová pec je vykurovacie zariadenie s plášťom zhotoveným z kachlíc, alebo kombinovaním kachlíc a omietnutých častí.  Kachľová pec  patrí  medzi  vykurovacie  telesá  s nízkou povrchovou teplotou  (je vhodná pre rodiny s malými deťmi)  a  veľkou výhrevnou plochou.   Takto  sa  vykuruje   miestnosť rovnomerne,  a  vertikálne  rozloženie  teploty v priestote  je  optimálne.   Charakteristickým  znakom  kachľove j pece  je akumulačná schopnosť.   Funguje  na   princípe  absorbovania  tepelnej energie  z  ohňa  do konštrukcie pece.  Vysoká teplota sa pomaly odvádza  cez plášť formou  sálavého tepelného žiarenia šíreného všetkými smermi do miestnosti. Kachľová pec sa skladá z o šamotového ohniska, z  ktorého prúdia spaliny cez šamotové prieduchy.  Tam  odovzdajú svoju tepelnú  energiu telesu pece a ochladené odchádzajú komínom.  Šamotové teleso aj keramické kachlice, z ktorých je pec, sú  schopné  akumulovať teplo  a  dlhodobo  vyžarovať do  priestoru.   Pec  je  schopná  súčasne akumulovať a  aj vyžarovať teplo do priestoru. 
Kachlová pec môže byť postavená aj v troch miestnostiach, ktoré vykuruje, pričom má jedno spoločné ohnisko a za pomoci teplovzdušného výmeníka môže zároveň vykurovať ďaľšie miestnosti na poschodí alebo v podkroví. Súčasťou kachlovej pece môže byť aj rúra na pečenie, teplovodný výmeník a boiler, ktorý za pomoci využitia zvyškového tepla z ohniska predhrieva vodu na cca 60 stupňov celzia. Lavica na sedenie alebo ležanie, ktorá je súčaťou pece, je príjemným miestom na trávenie voľných chvíľ.

 

Správnosť rozhodnutia pre kachľovú pec potvrdzujú aj jej minimálne prevádzkové náklady a vysoká účinnosť pri minimálnej spotrebe dreva. Interval nakladania je v priemere 24 h. Pec pri používaní suchého dreva stačí čistiť približne raz za mesiac.

 

 Pre porovnanie jednotlivých druhov vykurovania si môžete pozrieť nasledovnú tabuľku.

x

Priemerná účinnosť

Interval prikladania dreva

Interval čistenia popola

Klíma v miestnosti

Pravá kachľová pec

85 – 90 %

24 h

2 mesiace

výborná

Kachľový sporák

do 50 %

2 – 4 h

1 deň

dobrá

Kovová kozubová vložka

30 %

2 – 4 h

1 deň

nevhodná

Otvorený keramický kozub

do 15 %

1 h

1 – 2 dni

dobrá

 

 

 Sporák je, bol a bude ustredným bodom obytnej častí domu, hlavne kachlový. Sporák je už niekoľko storočí jedným z najdôležitejších zariadení, ktoré v dome máme. Za pomoci sporáka môžeme: vykúriť kuchyňu a niekedy aj celý dom ak sa do neho riadne prikladá. Dá sa na ňom variť a vyprážať, hreje hneď po zakúrení a dá sa v ňom piecť.

Krbová vložka je novým vývojovým prvkom pri zvyšovaní účinnosti otvorených kozubov z 5-10% na 45-75%, tým sa niekoľkokrát zníži spotreba paliva. Teploodolné kremičité sklo zabraňuje prenikaniu spalín do miestnosti. Výrazne sa zvýšila bezpečnosť prevádzky. Na trhu existuje veľa druhov krbových vložiek s rôznym výkonom. Za pomoci teplovzdušných rozvodov je možné vykurovať viac miestností. Konečný vzhľad krbovej vložky ovplyvňuje architektonický návrh a použité materiály. 

 

Pri výstavbe pecí, kozubov a krbových vložiek kladieme veľký dôraz na kvalitu prevedenia,

dodržanie dohodnutých termínov výstavby a bezpečnosti pri prevádzke.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Spriatelené linky

www.brc.sk  -stránky o ekologickom pohone automobilov

_______________________________________________________________________________________________________________________________________